Charms for Daily Life

For Loss of Cattle I

Ðis man sceal cweðan ðonne his ceapa hwilcne man for-
stolenne. Cwyð ær he ænyg ožer word cweðe:
Bethlem hattæ seo burh ðe Crist on geboren wes,
seo is gemærsod ofer ealne middangeard;

swa ðeos dæd wyrþe for monnum mære,
per crucem Christi! And gebide þe ðonne þriwa east and
cweð þriwa: Crux Christi ab oriente reducat. And III
west and cweð: Crux Christi ab occidente reducat. And
III suð and cweð: Crux Christi a meridie reducant. And

III norð and cweð: Crux Christi abscondita sunt et inuenta
est. Iudeas Crist ahengon, gedidon him dæda þa wyrstan;
hælon þæt hi forhelan ne mihton. Swa næfre ðeos dæd
forholen ne wyrðe per crucem Christi.

For Loss of Cattle II

þonne þe mon ærest secge þæt þin ceap sy losod, þonne
cweð þu ærest, ær þu elles hwæt cweþe:
Bæðleem hatte seo buruh þe Crist on acænned wæs,
seo is gemærsod geond ealne middangeard;

swa þyos dæd for monnum mære gewurþe
þurh þa haligan Cristes rode! Amen. Gebide þe þonne
þriwa east and cweþ þonne þriwa: Crux Christi ab oriente
reducað. Gebide þe þonne þriwa west and cweð þonne
þriwa: Crux Christi ab occidente reducat. Gebide þe

þonne þriwa suð and cweþ þriwa: Crux Christi ab austro
reducat. Gebide þonne þriwa norð and cweð þriwa: Crux
Christi ab aquilone reducað, crux Christi abscondita est et
inuenta est. Iudeas Crist ahengon, dydon dæda þa
wyrrestan, hælon þæt hy forhelan ne mihtan. Swa þeos

dæd nænige þinga forholen ne wurþe þurh þa haligan
Cristes rode. Amen.

For Theft of Cattle

Ne forstolen ne forholen nanuht, þæs ðe ic age, þe ma ðe
mihte Herod urne drihten. Ic geþohte sancte Eadelenan
and ic geþohte Crist on rode ahangen; swa ic þence þis feoh
to findanne, næs to oðfeorrganne, and to witanne, næs to

oðwyrceanne, and to lufianne, næs to oðlædanne.
Garmund, godes ðegen,
find þæt feoh and fere þæt feoh
and hafa þæt feoh and heald þæt feoh
and fere ham þæt feoh.

þæt he næfre næbbe landes, þæt he hit oðlæde,
ne foldan, þæt hit oðferie,
ne husa, þæt he hit oðhealde.
Gif hyt hwa gedo, ne gedige hit him næfre!
Binnan þrym nihtum cunne ic his mihta,

his mægen and his mihta and his mundcræftas.
Eall he weornige, swa syre wudu weornie,
swa breðel seo swa þystel,
se ðe ðis feoh oðfergean þence
oððe ðis orf oðehtian ðence.

Amen.

For a Swarm of Bees

Wið ymbe nim eorþan, oferweorp mid þinre swiþran
handa under þinum swiþran fet, and cwet:
Fo ic under fot, funde ic hit.
Hwæt, eorðe mæg wið ealra wihta gehwilce

and wið andan and wið æminde
and wið þa micelan mannes tungan.
And wiððon forweorp ofer greot, þonne hi swirman, and cweð:
Sitte ge, sigewif, sigað to eorþan!
Næfre ge wilde to wuda fleogan.

Beo ge swa gemindige mines godes,
swa bið manna gehwilc metes and eþeles.

For Unfruitful Land

Her ys seo bot, hu ðu meaht þine æceras betan gif hi
nellaþ wel wexan oþþe þær hwilc ungedefe þing on gedon bið
on dry oððe on lyblace. Genim þonne on niht, ær hyt
dagige, feower tyrf on feower healfa þæs landes, and gemearca

hu hy ær stodon. Nim þonne ele and hunig and beorman,
and ælces feos meolc þe on þæm lande sy, and ælces treow-
cynnes dæl þe on þæm lande sy gewexen, butan heardan
beaman, and ælcre namcuþre wyrte dæl, butan glappan anon,
and do þonne haligwæter ðær on, and drype þonne þriwa on

þone staðol þara turfa, and cweþe ðonne ðas word: Crescite,
wexe, et multiplicamini, and gemænigfealda, et replete, and
gefylle, terre, þas eorðan. In nomine patris et filii et spiritus
sancti sit benedicti. And Pater Noster swa oft swa þæt oðer.
And bere siþþan ða turf to circean, and mæssepreost asinge

feower mæssan ofer þan turfon, and wende man þæt grene to
ðan weofode, and siþþan gebringe man þa turf þær hi ær
wæron ær sunnan setlgange. And hæbbe him gæworht of
cwicbeame feower Cristes mælo and awrite on ælcon ende:
Matheus and Marcus, Lucas and Iohannes. Lege þæt

Cristes mæl on þone pyt neoþeweardne, cweðe ðonne: Crux
Matheus, crux Marcus, crux Lucas, crux sanctus Iohannes.
Nim ðonne þa turf and sete ðær ufon on and cweþe ðonne
nigon siþon þas word, Crescite, and swa oft Pater Noster,
and wende þe þonne eastweard, and onlut nigon siðon

eadmodlice, and cweð þonne þas word:
Eastweard ic stande, arena ic me bidde,
bidde ic þone mæran domine, bidde ðone miclan drihten,
bidde ic ðone haligan heofonrices weard,
eorðan ic bidde and upheofon

and ða soþan sancta Marian
and heofones meaht and heahreced,
þæt ic mote þis gealdor mid gife drihtnes
toðum ontynan þurh trumne geþanc,
aweccan þas wæstmas us to woruldnytte,

gefyllan þas foldan mid fæste geleafan,
wlitigigan þas wancgturf, swa se witega cwæð
þæt se hæfde are on eorþrice, se þe ælmyssan
dælde domlice drihtnes þances.
Wende þe þonne III sunganges, astrece þonne on andlang

and arim þær letanias and cweð þonne: Sanctus, sanctus,
sanctus oþ ende. Sing þonne Benedicite aþenedon earmon
and Magnificat and Pater Noster III, and bebeod hit Criste
and sancta Marian and þære halgan rode to lofe and to
weorþinga and to are þam þe þæt land age and eallon þam þe

him underðeodde synt. ðonne þæt eall sie gedon, þonne
nime man uncuþ sæd æt ælmesmannum and selle him twa
swylc, swylce man æt him nime, and gegaderie ealle his
sulhgeteogo togædere; borige þonne on þam beame stor and
finol and gehalgode sapan and gehalgod sealt. Nim þonne

þæt sæd, sete on þæs sules bodig, cweð þonne:
Erce, Erce, Erce, eorþan modor,
geunne þe se alwalda, ece drihten,
æcera wexendra and wridendra,
eacniendra and elniendra,

sceafta hehra, scirra wæstma,
and þæra bradan berewæstma,
and þæra hwitan hwætewæstma,
and ealra eorþan wæstma.
Geunne him ece drihten

and his halige, þe on heofonum synt,
þæt hys yrþ si gefriþod wið ealra feonda gehwæne,
and heo si geborgen wið ealra bealwa gehwylc,
þara lyblaca geond land sawen.
Nu ic bidde ðone waldend, se ðe ðas woruld gesceop,

þæt ne sy nan to þæs cwidol wif ne to þæs cræftig man
þæt awendan ne mæge word þus gecwedene.
þonne man þa sulh forð drife and þa forman furh onsceote,
cweð þonne:
Hal wes þu, folde, fira modor!

Beo þu growende on godes fæþme,
fodre gefylled firum to nytte.
Nim þonne ælces cynnes melo and abacæ man innewerdre
handa bradnæ hlaf and gecned hine mid meolce and mid
haligwætere and lecge under þa forman furh. Cweþe þonne:

Ful æcer fodres fira cinne,
beorhtblowende, þu gebletsod weorþ
þæs haligan noman þe ðas heofon gesceop
and ðas eorþan þe we on lifiaþ;
se god, se þas grundas geworhte, geunne us growende gife,

þæt us corna gehwylc cume to nytte.
Cweð þonne III Crescite in nomine patris, sit benedicti.
Amen and Pater Noster þriwa.

For the Water-Elf Disease

Gif mon biþ on wæterælfadle, þonne beoþ him þa hand-
næglas wonne and þa eagan tearige and wile locian niþer.
Do him þis to læcedome: eoforþrote, cassuc, fone nioþo-
weard, eowberge, elehtre, eolone, merscmealwan crop,

fenminte, dile, lilie, attorlaþe, polleie, marubie, docce, ellen,
felterre, wermod, streawbergean leaf, consolde; ofgeot mid
ealaþ, do hæligwæter to, sing þis gealdor ofer þriwa:
Ic benne awrat betest beadowræda,
swa benne ne burnon, ne burston,

ne fundian, ne feologan,
ne hoppettan, ne wund waxsian,
ne dolh diopian; ac him self healde halewæge,
ne ace þe þon ma, þe eorþan on eare ace.
Sing þis manegum siþum: Eorþe þe onbere eallum hire

mihtum and mægenum. þas galdor mon mæg singan on
wunde.

For a Sudden Stich

Wið færstice feferfuige and seo reade netele, ðe þurh
ærn inwyxð, and wegbrade; wyll in buteran.
Hlude wæran hy, la, hlude, ða hy ofer þone hlæw ridan,
wæran anmode, ða hy ofer land ridan.

Scyld ðu ðe nu, þu ðysne nið genesan mote.
Ut, lytel spere, gif her inne sie!
Stod under linde, under leohtum scylde,
þær ða mihtigan wif hyra mægen beræddon
and hy gyllende garas sændan;

ic him oðerne eft wille sændan,
fleogende flane forane togeanes.
Ut, lytel spere, gif hit her inne sy!
Sæt smið, sloh seax lytel,
iserna, wundrum swiðe.

Ut, lytel spere, gif her inne sy!
Syx smiðas sætan, wælspera worhtan.
Ut, spere, næs in, spere!
Gif her inne sy isernes dæl,
hægtessan geweorc, hit sceal gemyltan.

Gif ðu wære on fell scoten oððe wære on flæsc scoten
oððe wære on blod scoten
oððe wære on lið scoten, næfre ne sy ðin lif atæsed;
gif hit wære esa gescot oððe hit wære ylfa gescot
oððe hit wære hægtessan gescot, nu ic wille ðin helpan.

þis ðe to bote esa gescotes, ðis ðe to bote ylfa gescotes,
ðis ðe to bote hægtessan gescotes; ic ðin wille helpan.
Fleoh þær on fyrgenheafde.
Hal westu, helpe ðin drihten!
Nim þonne þæt seax, ado on wætan.

For Delayed Birth

Se wifman, se hire cild afedan ne mæg, gange to gewitenes
mannes birgenne and stæppe þonne þriwa ofer þa byrgenne
and cweþe þonne þriwa þas word:
þis me to bote þære laþan lætbyrde,

þis me to bote þære swæran swærbyrde,
þis me to bote þære laðan lambyrde.
And þonne þæt wif seo mid bearne and heo to hyre hlaforde
on reste ga, þonne cweþe heo:
Up ic gonge, ofer þe stæppe

mid cwican cilde, nalæs mid cwellendum,
mid fulborenum, nalæs mid fægan.
And þonne seo modor gefele þæt þæt bearn si cwic, ga
þonne to cyrican, and þonne heo toforan þan weofode cume,
cweþe þonne:

Criste, ic sæde, þis gecyþed!
Se wifmon, se hyre bearn afedan ne mæge, genime heo
sylf hyre agenes cildes gebyrgenne dæl, wry æfter þonne on
blace wulle and bebicge to cepemannum and cweþe þonne:
Ic hit bebicge, ge hit bebicgan,

þas sweartan wulle and þysse sorge corn.
Se wifman, se ne mæge bearn afedan, nime þonne anes
bleos cu meoluc on hyre handæ and gesupe þonne mid hyre
muþe and gange þonne to yrnendum wætere and spiwe þær
in þa meolc and hlade þonne mid þære ylcan hand þæs

wæteres muð fulne and forswelge. Cweþe þonne þas word:
Gehwer ferde ic me þone mæran maga þihtan,
mid þysse mæran mete þihtan;
þonne ic me wille habban and ham gan.
þonne heo to þan broce ga, þonne ne beseo heo, no ne eft

þonne heo þanan ga, and þonne ga heo in oþer hus oþer heo
ut ofeode and þær gebyrge metes.

Against a Dwarf

Wið dweorh man sceal niman VII lytle oflætan, swylce
man mid ofrað, and writan þas naman on ælcre oflætan:
Maximianus, Malchus, Iohannes, Martimianus, Dioni-
sius, Constantinus, Serafion. þænne eft þæt galdor, þæt

her æfter cweð, man sceal singan, ærest on þæt wynstre
eare, þænne on þæt swiðre eare, þænne bufan þæs mannes
moldan. And ga þænne an mædenman to and ho hit on
his sweoran, and do man swa þry dagas; him bið sona sel.
Her com in gangan, in spiderwiht,

hæfde him his haman on handa, cwæð þæt þu his hæncgest wære,
legde þe his teage an sweoran. Ongunnan him of þæm lande liþan;
sona swa hy of þæm lande coman, þa ongunnan him ða liþu colian.
þa com in gangan dweores sweostar;
þa geændade heo and aðas swor

ðæt næfre þis ðæm adlegan derian ne moste,
ne þæm þe þis galdor begytan mihte,
oððe þe þis galdor ongalan cuþe.
Amen. Fiað.

Against a Wen

Wenne, wenne, wenchichenne,
her ne scealt þu timbrien, ne nenne tun habben,
ac þu scealt north eonene to þan nihgan berhge,
þer þu hauest, ermig, enne broþer.

He þe sceal legge leaf et heafde.
Under fot wolues, under ueþer earnes,
under earnes clea, a þu geweornie.
Clinge þu alswa col on heorþe,
scring þu alswa scerne awage,

and weorne alswa weter on anbre.
Swa litel þu gewurþe alswa linsetcorn,
and miccli lesse alswa anes handwurmes hupeban,
and alswa litel þu gewurþe þet þu nawiht gewurþe.

Nine Herbs

Gemyne ðu, mucgwyrt, hwæt þu ameldodest,
hwæt þu renadest æt Regenmelde.
Una þu hattest, yldost wyrta.
ðu miht wið III and wið XXX,

þu miht wiþ attre and wið onflyge,
þu miht wiþ þam laþan ðe geond lond færð.
Ond þu, wegbrade, wyrta modor,
eastan openo, innan mihtigu;
ofer ðe crætu curran, ofer ðe cwene reodan,

ofer ðe bryde bryodedon, ofer þe fearras fnærdon.
Eallum þu þon wiðstode and wiðstunedest;
swa ðu wiðstonde attre and onflyge
and þæm laðan þe geond lond fereð.
Stune hætte þeos wyrt, heo on stane geweox;

stond heo wið attre, stunað heo wærce.
Stiðe heo hatte, wiðstunað heo attre,
wreceð heo wraðan, weorpeð ut attor.
þis is seo wyrt seo wiþ wyrm gefeaht,
þeos mæg wið attre, heo mæg wið onflyge,

heo mæg wið ðam laþan ðe geond lond fereþ.
Fleoh þu nu, attorlaðe, seo læsse ða maran,
seo mare þa læssan, oððæt him beigra bot sy.
Gemyne þu, mægðe, hwæt þu ameldodest,
hwæt ðu geændadest æt Alorforda;

þæt næfre for gefloge feorh ne gesealde
syþðan him mon mægðan to mete gegyrede.
þis is seo wyrt ðe wergulu hatte;
ðas onsænde seolh ofer sæs hrygc
ondan attres oþres to bote.

ðas VIIII magon wið nygon attrum.
Wyrm com snican, toslat he man;
ða genam Woden VIIII wuldortanas,
sloh ða þa næddran, þæt heo on VIIII tofleah.
þær geændade æppel and attor,

þæt heo næfre ne wolde on hus bugan.
Fille and finule, felamihtigu twa,
þa wyrte gesceop witig drihten,
halig on heofonum, þa he hongode;
sette and sænde on VII worulde

earmum and eadigum eallum to bote.
Stond heo wið wærce, stunað heo wið attre,
seo mæg wið III and wið XXX,
wið feondes hond and wið færbregde,
wið malscrunge manra wihta.

Nu magon þas VIIII wyrta wið nygon wuldorgeflogenum,
wið VIIII attrum and wið nygon onflygnum,
wið ðy readan attre, wið ðy runlan attre,
wið ðy hwitan attre, wið ðy wedenan attre,
wið ðy geolwan attre, wið ðy grenan attre,

wið ðy wonnan attre, wið ðy wedenan attre,
wið ðy brunan attre, wið ðy basewan attre,
wið wyrmgeblæd, wið wætergeblæd,
wið þorngeblæd, wið þystelgeblæd,
wið ysgeblæd, wið attorgeblæd,

gif ænig attor cume eastan fleogan
oððe ænig norðan cume
oððe ænig westan ofer werðeode.
Crist stod ofer adle ængan cundes.
Ic ana wat ea rinnende

þær þa nygon nædran nean behealdað;
motan ealle weoda nu wyrtum aspringan,
sæs toslupan, eal sealt wæter,
ðonne ic þis attor of ðe geblawe.
Mugcwyrt, wegbrade þe eastan open sy, lombescyrse,

attorlaðan, mageðan, netelan, wudusuræppel, fille and finul,
ealde sapan. Gewyrc ða wyrta to duste, mængc wiþ þa
sapan and wiþ þæs æpples gor. Wyrc slypan of wætere
and of axsan, genim finol, wyl on þære slyppan and beþe mid
æggemongc, þonne he þa sealfe on do, ge ær ge æfter. Sing

þæt galdor on ælcre þara wyrta, III ær he hy wyrce and
on þone æppel ealswa; ond singe þon men in þone muð and
in þa earan buta and on ða wunde þæt ilce gealdor, ær he
þa sealfe on do.

A Journey Charm

Ic me on þisse gyrde beluce and on godes helde bebeode
wið þane sara stice, wið þane sara slege,
wið þane grymma gryre,
wið ðane micela egsa þe bið eghwam lað,

and wið eal þæt lað þe in to land fare.
Sygegealdor ic begale, sigegyrd ic me wege,
wordsige and worcsige. Se me dege;
ne me mere ne gemyrre, ne me maga ne geswence,
ne me næfre minum feore forht ne gewurþe,

ac gehæle me ælmihtig and sunu and frofre gast,
ealles wuldres wyrðig dryhten,
swa swa ic gehyrde heofna scyppende.
Abrame and Isace
and swilce men, Moyses and Iacob,

and Dauit and Iosep
and Evan and Annan and Elizabet,
Saharie and ec Marie, modur Cristes,
and eac þæ gebroþru, Petrus and Paulus,
and eac þusend þinra engla

clipige ic me to are wið eallum feondum.
Hi me ferion and friþion and mine fore nerion,
eal me gehealdon, me gewealdon,
worces stirende; si me wuldres hyht,
hand ofer heafod, haligra rof,

sigerofra sceolu, soðfæstra engla.
Biddu ealle bliðu mode
þæt me beo Matheus helm, Marcus byrne,
leoht, lifes rof, Lucos min swurd,
scearp and scirecg, scyld Iohannes,

wuldre gewlitegod wælgar Serafhin.
Forð ic gefare, frind ic gemete,
eall engla blæd, eadiges lare.
Bidde ic nu sigeres god godes miltse,
siðfæt godne, smylte and lihte

windas on waroþum. Windas gefran,
circinde wæter simble gehælede
wið eallum feondum. Freond ic gemete wið,
þæt ic on þæs ælmihtgian frið wunian mote,
belocun wið þam laþan, se me lyfes eht,

on engla blæd gestaþelod,
and inna halre hand heofna rices,
þa hwile þe ic on þis life wunian mote.
Amen.